Slovník

Slova podle písmene G

Gap

Gapy (mezery trhu) se vyskytují na každém trhu, kde se obchoduje pouze v určitých hodinách (obchodní hodiny burzy). V době uzavření burzy se vyskytují další kurzotvorné informace, které ještě nejsou v uzavíracím kurzu… více

Garantovaný certifikát

Garantované certifikáty zajišťují zpětné vyplacení vloženého kapitálu a zajišťují většinou jedno, jakkoli nízké, zúročení. Navíc dovolují vkladateli participovat na kurzovních ziscích. Dosažená jistota je ovšem pro… více

Global depository receipt (GDR)

Global depository receipts (GDR) jsou depozitní listy, vyvinuté podle vzoru American depository receipts (ADR) a zaručující vlastnictví akcií. GDR se může vztahovat k jedné akcii, k více akciím, nebo také jen na jeden… více

Going public

Ve vlastním smyslu znamená going public přeměnu podniku jiné právní formy (personální společnost, s.r.o. atd.) v akciovou společnost. Tím získávají externí dárci vlastního kapitálu možnost investovat do podniku. V… více