Slovník

Slova podle písmene E

Emisní příplatek (XTF)

Poplatek, který vybírá společnost fondů při prodeji podílu fondu jako procentuální přirážka k emisní ceně. Pro fondy, které jsou uvedeny v segmentu Xetra® Funds, se emisní příplatek nevybírá. více

EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Tax) je ukazatel zisku očištěný mj. od úrokových nákladů podniku. Ukazuje operativní výnosnost podniku nezávisle na jeho kapitálové struktuře.   více

EBITDA

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) je ukazatel zisku. Ukazuje operativní výnosnost podniku nezávisle na jeho kapitálové struktuře nebo sklonu k investicím. více

ECN

ECNs (Electronic Communication Networks) jsou alternativní, privátní obchodní systémy v USA. Za určitých předpokladů mají přístup k Nasdaqu. Podmínky stanovila U.S. Securities Exchange Commission (SEC) v lednu 1997.… více

ETF (Exchange Traded Funds)

Exchange Traded Funds (ETF) jsou fondy obchodované na burze. Podíly mohou investoři nakupovat a prodávat v průběhu obchodních hodin burzy stejně jako akcie. Jedná se o pasivně řízené fondy. Správce fondu se snaží co… více

Early stage financování

Early stage financování poskytuje kapitál nutný k podnikovým aktivitám fáze seed a start-up. Používá se k vypracování obchodního konceptu, výrobě prvních prototypů až po nastartování produkce a vstup na trh. více

Elasticita (opční listy)

Elasticita opčního listu se počítá tak, že se páka násobí deltou. synonymum: Gearing více

Emisní doprovod

Podnik, který vstupuje na burzu, může využít podpory emisních doprovodů. Ujímají se vedení projektu a organizují četné úkoly, které je potřeba splnit před Initial Public Offering (IPO), jak se vstup na burzu často… více

Emisní trh

synonymum: Primární trh více

Emisní cena

Cena cenného papíru při jeho prvotním uvedení na trh.   více

Emitent

Subjekt vydávající cenný papír. V případě akcií je emitentem akciová společnost.   více

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)

Euribor byl zaveden 1. ledna 1999 jako nová evropská referenční úroková sazba. Euribor nahrazuje všechny tuzemské referenční úrokové sazby evropských účastnických států (např. Fribor v Německu) s výjimkou londýnského… více

Euro

Od 1. ledna 1999 je euro oficiální měnou všech států Evropské hospodářské a měnové unie. 1. ledna 2002 byly vydány první nové bankovky a mince a nahradily platidla zemí eura. Národní hotovostní platidla členských zemí… více

Evropská opce

Opce, která může být uplatněna pouze v den její splatnosti   více

Ex den

Ve vztahu k vyplácení dividend je ex den u německých akcií zpravidla jeden den po valné hromadě, při níž byla stanovena dividenda. Vkladatelé, kteří získali podíl až do jednoho dne před ex dnem, dostávají dividendu… více

Exit

Venture capital společnosti jsou typicky velmi dobře informovány o stavu výnosu podniků, na nichž se podílejí. Vyjde-li najevo, že VC společnost by chtěla prodat svůj podíl na nějakém podniku, jsou potenciální kupující… více

eb.rexx indexy

eb.rexx® indexová rodina odráží trh pro pevně zúročitelné cenné papíry denominované v eurech, s nimiž se obchoduje na platformě Eurex® Bonds a které mají splatnost více než 1,5 let. eb.rexx indexy zahrnují… více

Existenční minimum

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum je upraveno zákonem č.… více