Slovník

Slova podle písmene A

Akcie

Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Aktuální vývoj akcií můžete sledovat v sekci… více

Analýza akcií

Analýza akcií slouží k určení výhodnosti nákupu či prodeje dané akcie. U akcií se setkáte s fundamentální a technickou analýzou. Fundamentální analýza zkoumá výnosnost podniku a pokouší se na tomto základě odhadovat… více

Akciové půjčky

Kupón snižuje jako rizikový nárazník ztráty v klesajících trzích. Akciové půjčky jsou proto vhodné pro konzervativní vkladatele, kteří v údobích nízkých úroků kapitálového trhu chtějí profitovat z nadprůměrné rendity. U… více

Akciová společnost

Akciová společnost je obchodní společnost, pro jejiž založení je nutný základní kapitál ve výši 2 miliony korun, u společností s veřejnou nabídkou akcí 20 milionů korun. Základní kapitál je rozložen do akcií se stejnou… více

Akciový index

Akciový index sleduje vývoj vybrané skupiny akcií (segment trhu, odvětví, skupina akcií). Jeho hodnota je aktualizovaná v průběhu obchodního dne. Jednotlivé indexy počítají a zveřejňují burzy, poskytovatelé indexů (např… více

Akciový kurz

Akciový kurz je stanovován pomocí předložených nákupních a prodejních objednávek od vedoucího skontra v parketovém obchodu nebo automaticky v elektronickém obchodním systému. více

Akciová opce

Opce je jeden z druhů finančních derivátů. Akciové opce získávají vedoucí manažeři firem. Hlavním cílem je zvýšit jejich motivaci k dosažení nejlepších možných pracovních výsledků.   více

Akciový registr

Emitenti akcií na jméno mají povinnost vést registr majitelů akcií. Rejstřík akcií vyjadřuje aktuální akcionářskou strukturu a její změny. Akcionáři mají právo do akciového registru nahlédnout. synonymum: Akciová kniha více

Aktivně řízený fond

Aktivně řízené podílové fondy jsou emitovány fondovými společnostmi. Cílem správce fondu je překonat výkonnost určité skupiny akcií. Fond může uvádět konkrétní akciový index, jehož výkonnost chce překonat (benchmark).… více

Americká opce

Opce, která může být uplatněna kdykoli během stanovené časové lhůty až do dne splatnosti opce včetně. Opak: Evropská opce více

Arbitráž

Diferenční arbitráž je využití souběžného rozdílu cen cenného papíru na různých burzovních místech. Účastníci trhu kupují cenné papíry na jedné burze za výhodnou cenu a prodávají je zároveň na jiné burze za vyšší kurz.… více

Ask

Cena (poptávková cena), za kterou se obchodníci snaží prodat daný měnový pár proti druhému. Synonyma: Prodejní kurz, nákupní kurz Opak: Bid   více

Asset-Backed-Security

Prostřednictvím emise Asset-Backed-Securities (ABS) získává podnik likvidní prostředky. Podnik prodává část svých pohledávek dceřiné společnosti, úmyslně pro tento model financování založené. Ta se refinancuje… více

Ážio

Rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho vyšší tržní cenou.   více

Aukce

Princip aukce umožňuje, aby se prosadili na straně poptávky investoři s nejvyšší kupní nabídkou a na straně nabídky účastníci trhu s nejnižší prodejní nabídkou. Zprostředkovatel obchodu není pro nalezení ceny nezbytně… více

Akcie na majitele

Na rozdíl od akcií na jméno je vlastníkem akcie na majitele ten, kdo cenný papír drží. Práva a povinnosti spojené s akcií připadají jeho držiteli. Akcie na majitele se převádějí neformálně předáním a sjednocením, aniž… více

Akcie na jméno

Akcie na jméno mohou znít na fyzické nebo právnické osoby. Převádějí se písemným prohlášením o převodu, takzvaným indossamentem. Zanesením nového majitele do knihy akcií akciové společnosti je omezena fungibilita … více