Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je jednou z dávek státní sociální podpory. Tato dávka je určena pro osoby, které po celý kalendářní měsíc řádně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině do 4 let věku. Příspěvek lze poskytovat nejdéle do 4 let věku, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena celková částka 220 000 Kč.

Rodiče si volí výši a dobu čerpání rodičovského příspěvku, ta se pohybuje od dvou do čtyř let věku dítěte. Rodičovský příspěvek přitom nesmí být vyšší než 70 % předchozího výdělku a měsíčně nesmí činit více než 11 500 Kč.  Jednou za tři měsíce lze provést změnu v délce (a tím i výši) čerpání rodičovského příspěvku.

Od dvou let věku dítěte neexistují žádná omezení pro čerpání rodičovského příspěvku. Lze tedy pobírat rodičovský příspěvek a pracovat bez omezení. Dokonce u dětí do dvou let je zaveden limit 46 hodin měsíčně v jeslích nebo mateřské škole.

TIP: Kalkulačka rodičovského příspěvku