Slovník

Slova podle písmene M

Makléř

Nakupovat a prodávat cenné papíry na burze lze pouze prostřednictvím obchodníků s cennými papíry. Makléři zprostředkovávají pro fyzické osoby (klienty) jednotlivé obchody. Klient zadává makléři nákupní či prodejní… více

Mladá akcie

Nové akcie, které jsou vydávány v souvislosti s navyšováním základního kapitálu společnosti. Jejich emisní cena je zpravidla nižší nez aktuální cena starých akcií. Odebírací práva bývají spjata se starými akciemi -… více

Mezery v kurzech

Mezery v kurzech se tvoří zvláště tehdy, když je obchod s akcií přerušen. Hodnocení akcie se pak může změnit v nejkratším čase. Při delším přerušení mohou všichni účastníci trhu zpracovat nejnovější informace a akcii… více

MDAX

Index MDAX® nastartoval 19.1.1996. Zahrnuje 50 největších podniků klasických odvětví podle kapitalizace trhu a burzovního obratu v segmentu Prime standard FWB® Frankfurtské burzy cenných papírů pod DAX… více

Marže

Clearingové místo burzy požaduje při opčním obchodu od prodejce a při obchodech s futures od obou smluvních partnerů marži. Initial margin ve výši asi dvou až sedmi procent objemu kontraktu platí smluvní partner při… více

Mark to market

Podle metody mark to market jsou stanovovány denní platby marže, např. při otevřených futurech pozicích, prostřednictvím zúčtování pohledávek marže s přebytky marže. více

Market maker

Market makeři (tvůrci trhu) garantují průběžnou obchodovatelnost cenných papírů a zajišťují tak likviditu trhu. Vystupují v obchodu jako protistrana a stabilizují krátkodobé nerovnováhy na trhu.     více

Matching

V elektronickém obchodním systému Xetra® jsou v kontinuálním obchodu automaticky spojovány a následně prováděny objednávky se stejnou cenou nabídky a poptávky. To se děje podle takzvané priority cena-čas, tj.… více

Momentum

Momentum je rozdíl mezi aktuálním a starším kurzem akcie, dělený tímto starším kurzem. Vypočítává se každou hodinu, den, týden nebo měsíc. Běžný je časový odstup deseti dnů. Hodnoty momenta akcie se znázorňují… více

Měsíční zpráva

Podílové fondy zveřejňují měsíční zprávy. Zde jsou uvedeny všechny důležité změny - například prodej či nákup významných titulů, výkonnost apod. Měsíční zprávy přispívají k transparentnosti investice do podílových listů… více

Měnové půjčky

Měnové půjčky vydávají evropští emitenti v zahraničí nebo zahraniční emitenti v Evropě. V porovnání s evropskými půjčkami v eurech mají měnové půjčky navíc riziko směnného kurzu. synonymum: Zahraniční půjčky více

Mzda

Mzda je odměna za vykonanou práci. Jinými slovy jsou to peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzdy) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, kterou pro něj vykonal. Mzdou jsou… více

Minimální mzda

Minimální mzda je definována jako nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci zaměstnanci. Minimální mzda je v současnoti jediná mzdová veličina pro zaměstnance zaměstané v… více

Mateřská

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) je dávkou nahrazující příjem, která se vyplácí v souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím a péčí o novorozence. Mateřská se vyplácí z nemocenského pojištění, proto je třeba splnit… více