Slovník

Slova podle písmene L

L-DAX

Aby se investorům nabídl i po uzavření Xetra obchodu indikátor pro vývoj německých benchmark indexů, vypočítává Německá burza od 3. listopadu 2003 každou minutu dodatečné late indexy mezi 17.30 a 20.00. L-DAX… více

Late indexy

Aby se investorům nabídla také po uzavření Xetra obchodu indikátor pro vývoj německých benchmark indexů, vypočítává Německá burza od 3. listopadu 2003 každou minutu dodatečné late indexy mezi 17.30 a 20.00. Late… více

Limit

Při obchodování s cennými papíry se uvádí maximální nákupní a minimální prodejní kurz. Tyto hodnoty představují limity (hranice), ve kterých se s cennými papíry obchoduje. U dluhopisů se limit udává v procentech… více

Likvidita

Likvidita cenného papíru závisí jak na počtu cenných papíru, které jsou v oběhu, tak i na počtu účastníků trhu, kteří jsou připraveni ho koupit nebo prodat. U likvidních cenných papírů je dostatečná nabídka a poptávka,… více

Lombardní sazba

Zástavou cenných papírů si komerční banky půjčují od centrální banky krátkodobě peníze, které potřebují pro svou obchodní činnost. Lombardní sazba je úroková sazba, za kterou centrální banka poskytuje komerčním bankám… více

Long position

Investoři vstupující do dlouhé pozice nakupují cenné papíry v očekávání, že jijich tržní cena poroste. Do dlouhé pozice vstupují především dlouhodobí investoři, kteří očekávají růst vybraného titulu. Synonyma: Short… více

Lhůta k upisování

Při emisi cenných papírů mohou vkladatelé podat upisovací nabídky v období od jednoho do dvou týdnů. Teprve po skončení upisovací lhůty se zveřejňuje emisní kurz a přidělovací obchodní zvyklosti emitenta.   více