Slovník

Slova podle písmene T

Tržní kapitalizace

Tržní kapitalizace se vypočítává tak, že se aktuální hodnota kurzu násobí počtem akcií na burze. S rostoucí kapitalizací trhu je často spojen vyšší obrat akcií. Investoři proto často využívají tento ukazatel jako… více

Talon

Talon je poslední část na kuponovém archu. Pokud byly proplaceny všechny dividendy a úrokové listy, dostane majitel cenného papíru po předložení talonu nový arch. Při úschově v depotu cenných papírů to vyřizuje… více

Taxa

Vedoucí skontra v prezenčním obchodě vkládají do obchodního systému taxy v podobě rozpětí. Taxy slouží k informování účastníků o tom, mezi jakými nákupními a prodejními kurzy by mohla být stanovena burzovní cena. Jsou… více

TecDAX

TecDAX® nastartoval 24.3.2003. Zahrnuje 30 největších podniků technologického odvětví v segmentu Prime standard podle tržní kapitalizace a burzovního obratu FWB Frankfurtské burzy cenných papírů pod DAX®… více

Technická analýza

Technická analýza pomáhá vkladatelům, aby z historických dat kurzů a obratů akcie odvodili výpovědi o jejich budoucím kurzovním vývoji. Nástroji technické analýzy jsou hodnotící ukazatele kapitalizace trhu a volatilita,… více

Telefonní obchod

V telefonním styku se obchoduje s téměř všemi cennými papíry, devizami nebo cennými kovy mezi bankami, zákazníky a vedoucími skontra. Zvláštní seznamy informují o kurzech telefonního styku. Telefonní obchod podléhá… více

Termínová burza

Největší termínová burza na světě je počítačová burza Eurex®. více

Tezaurizace

Tezaurované zisky podniky nevyplácejí, nýbrž je využívají pro investice. Kapitál zůstává v podniku. Tezaurující fondy vkládají zisky z cenných papírů (úroky, dividendy, výnosy z prodeje) ihned zpět do cenných papírů.… více

Théta (opční list)

Théta faktor postihuje propad časové hodnoty. U long positions se théta vykazuje jako negativní hodnota, u short positions jako pozitivní hodnota. Čím kratší je zbývající doba splatnosti, tím se théta zvětšuje. více

Tick

Cenné papíry upisované po kusech (tj. akcie, opční listy, odběrná práva a akciím podobné podílové listy) v úředním trhu, regulovaném trhu a volném trhu se upisují ve skocích ve výši 0,01 euro. Je-li hodnota kurzu… více

Tick data

Jako tick data se označuje úplné, neagregované stanovení všech cen cenného papíru, které vzniknou v rámci jednoho obchodního dnu. Tyto ceny se vytvářejí buď automaticky v plně elektronickém obchodním systému Xetra®,… více

Trade sale

Trade sale je nejrozšířenější variantou exitu. Kupující startupu profituje při trade sale z technických znalostí a pozice na trhu získaného podniku a zpravidla se pokouší udržet dosavadní management alespoň po určitou… více

Termínová burza zboží

Na termínové burze zboží se pojišťují rizika vyplývající z kolísání cen u surovin a zboží. Některé z mezinárodně nejdůležitějších termínových burz zboží jsou v Chicagu, New Yorku, Kansas City, Minneapolisu, Winnipegu a… více

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad představuje jednorázový vklad na bankovní účet, na kterém se po určitý čas (termín) vložené peníze úročí příslušnou úrokovou sazbou. Tato sazba může být pevná (fixní) nebo pohyblivá (variabilní). Pevná… více

Transformovaný fond

Transformované fondy vznikly přeměnou penzijního připojištění od ledna 2013. Nově je tak penzijní připojištění v rámci penzijních společností (již ne penzijních fondů) spravováno formou právě transformovaných fondů.… více

Technická úroková míra

Technická úroková míra (TÚM) se používá při výpočtu zhodnocení pojistné rezervy v životním pojištění. Jedná se o garantované zhodnocení, na které má klient smluvní nárok. Maximální výše technické úrokové míry je v ČR… více