Chart analýza

Chart analýza se pokouší pomocí historických dat odhadovat budoucí vývoj kurzu cenných papírů. Pro odvození krátkodobých vývojů trendů používá chart analýza opakující se grafické útvary (např. M-forma, V-forma, forma hlava-rameno). Zvláštní význam u chart analýzy mají podpůrné a odporové linie. Odvozují se pomocí historického průběhu kurzu. Prolomení těchto linií signalizuje nový pohyb trendu.

Související štítky

technická analýza